Pirkimo instrukcija


Pirkti prekes „PS-Baltic“ e-parduotuvėje yra paprasta.

Atlikite 5 žingsnius: 1) krepšelis, 2) pristatymo adresas, 3) mokėjimo būdas, 4) užsakymo patvirtinimas, 5) apmokėjimas.

1. Krepšelis
Prekių ieškokite prekių kataloge arba „Paieškos” laukelyje įvedę prekės pavadinimą. Naršykite po prekių grupes. Išsirinktą prekę įdėsite į krepšelį, paspaudę mygtuką „Į krepšelį“. Ketinate įsigyti daugiau prekių? Toliau tęskite paiešką. Jūsų krepšelyje esančias prekes matysite dešinėje. Kai nuspręsite jas įsigyti, spauskite mygtuką „Peržiūrėti“.

Drąsiai keiskite savo krepšelio turinį ir užsakomų prekių skaičių. Prekių kiekį pakeisite į lauką „Kiekis“ įrašę norimą skaičių. Iš krepšelio prekę išimsite šalia nuotraukos paspaudę mygtuką „x“, arba kiekio laukelyje įrašę 0.
Pasitikrinę savo prekių krepšelį, spauskite mygtuką „Toliau: Adresas >“

2. Pristatymo adresas
Prekes galite įsigyti prisiregistravę mūsų elektroninėje parduotuvėje arba pirkti jas be registracijos.
a) Pirkdami be registracijos spauskite mygtuką „Nurodyti adresą" įrašykite visus reikiamus asmens duomenis ir tęskite pirkimo procesą pasirinkdami mygtuką „Toliau: Mokėjimas >“.
b) Jei esate registruotas vartotojas, prisijunkite ir iš karto pereikite į kitą etapą. Spauskite mygtuką „Toliau: Mokėjimas >“.
c) Jei norite tapti registruotu vartotoju, spauskite mygtuką „Registruotis“. Įrašykite visus reikiamus asmens duomenis.

Registracija nėra privaloma, tačiau ji suteikia šias galimybes:
• kartą prisiregistravus, ateityje užteks tik prisijungti;
• sekančio pirkimo procesas bus trumpesnis;
• galėsite patikrinti užsakymų būseną
• matysite užsakymų istoriją;
• galėsite naudotis asmenine atmintine ir susikurti asmeninį pageidavimų sąrašą;
• gausite specialius pasiūlymus ir nuolaidas.
Užsiregistravę, spauskite mygtuką „Toliau: Mokėjimas >“.

3. Mokėjimo būdas
Pasirinkite mokėjimo būdą.

Elektroninėje parduotuvėje „PS-Baltic“ atsiskaityti už prekes galite šiais būdais:
a) banko pavedimu į nurodyta sąskaitą;
b) naudojant pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemą;
c) „Paypal“ sistema;
d) mokėsite kortele arba grynais, atsiimdami prekes.

Pasirinkę mokėjimo būdą, pereikite į kitą etapą. Spauskite mygtuką „Toliau: Patvirtinimas >“.

4. Užsakymo patvirtinimas
Pasitikrinkite, ar teisingai užpildėte užsakymą.
a) Susipažinkite su elektroninės prekybos taisyklėmis ir tai patvirtinkite.
b) Jei reikia, pakeiskite pristatymo adresą, mokėjimo būdą ar adresą sąskaitoms.

Patvirtinę užsakymą, spauskite mygtuką „Patvirtinkite“.

5. Apmokėjimas
Trečiame žingsnyje Jūs pasirinkote vieną iš mokėjimo būdų. Nuo to priklauso, kokią informaciją pamatysite šiame lange.

a) Jei pasirinkote mokėjimo pavedimu būdą, patvirtinus užsakymą matysite kokią sumą ir į kokią sąskaitą mokėti. Apmokėti reikia per 48 valandas bet kuriame banke.  Neatlikus pavedimo per nurodytą laiką, prekių rezervacija bus anuliuojama.
b) Jei pasirinkote internetinės bankininkystės apmokėjimo būdą, šiame žingsnyje Jums bus pateikta nuoroda į pasirinkto banko sistemą.
Spauskite mygtuką „Atlikti mokėjimą“ Atsidariusiame banko puslapyje įveskite savo identifikavimo kodą, slaptažodžius ir patvirtinkite paruoštą mokėjimo pavedimą.

Užsakymą pradėsime vykdyti tik gavę Jūsų apmokėjimą. Apie tai Jus informuosime elektroniniu paštu. Prekė, esanti sandėlyje, Jums bus pristatyta per 3-4 darbo dienas. Apie prekių, kurių nėra sandėlyje, pristatymą informuosime papildomai.

Telefonai pasiteirauti:+370 5 2776240, +370 663 71537 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.)


I. Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – „PS-Baltic“) ir „PS-Baltic“  kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. „PS-Baltic“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. „PS-Baltic“ įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia „PS-Baltic“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
5. „PS-Baltic“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdorotumėme Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašytume finansinius dokumentus;
5.3. išpręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdytumėme kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis „PS-Baltic“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
8. „PS-Baltic“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
9. „PS-Baltic“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
12. „PS-Baltic“, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (elektroniniu paštu info@ps-baltic.eu arba paštu: UAB Prekybiniai sprendimai, Savanorių pr. 176F, Vilnius, LT-03154). 
V. Privatumo politikos keitimas
13. „PS-Baltic“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje, bei nurodytu elektroniniu paštu.
14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (elektroniniu paštu info@ps-baltic.eu arba paštu: UAB Prekybiniai sprendimai, Savanorių pr. 176F, Vilnius, LT-03154) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

PayPal Acceptance Mark
Akcija prekėms